VOKfm

Bukan Biasa-biasa

Current track
Title
Artist

Background

1. PENGENALAN
1.1 Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (APDP) telah diperkenalkan oleh pihak Kerajaan Malaysia untuk mengawal selia pemprosesan data dalam transaksi komersil.
2. TANGGUNGJAWAB ANDA
2.1 Sebagai pengguna, anda berhak mengetahui dan harus maklum berkenaan hak-hak berkaitan data peribadi anda yang sedang diproses atau yang dikumpulkan dan yang akan diproses oleh mana-mana pihak. Akta ini juga mewajibkan kami (VOKfm & rangkaian Ephrata (S) Sdn. Bhd.) untuk mendapatkan persetujuan anda terhadap pemprosesan data peribadi anda.
2.2 Sila ambil maklum bahawa data peribadi dan maklumat berkaitan (“Data Peribadi”) yang diberikan di dalam permohonan anda untuk pendaftaran bagi penggunaan di laman web atau laman sosial VOKfm dan mana-mana yang berkaitan; jika relevan, untuk melanggan sebarang perkhidmatan VOKfm bakal digunakan dan diproses oleh VOKfm & rangkaian Ephrata (S) Sdn. Bhd. bagi tujuan-tujuan berikut:-

 • mempertimbangkan permohonan anda untuk mendaftar bagi penggunaan laman web VOKfm dan rangkaiannya;
 • mempertimbangkan permohonan langganan anda;
 • untuk berhubung dengan anda;
 • untuk memberi khidmat kepada anda;
 • untuk memproses transaksi-transaksi pembayaran (jika berkaitan);
 • menjawab pertanyaan-pertanyaan anda;
 • mengurus sebarang penyertaan anda di dalam sebarang pertandingan atau peraduan;
 • tinjauan atau kaji selidik serta dan analisis am;
 • untuk memberi anda maklumat tentang produk atau perkhidmatan terbaru atau kemaskini oleh rangkaian Add On Media Network;
 • untuk memberi anda maklumat tentang produk atau perkhidmatan terbaru atau kemaskini oleh rakan jenama atau rakan promosi kami;
 • terma-terma lain seperti yang termaktub di dalam Terma-Terma & Polisi Web radio VOKfm.

3. PERANAN ANDA
3.1 Sebelum kami memproses Data Peribadi anda, persetujuan anda diperlukan. Sekiranya anda tidak memberi persetujuan, pihak kami tidak akan memproses data anda. Anda juga boleh memberi persetujuan dengan mengecualikan hubungan dengan pengiklanan atau pemasaran produk atau perkhidmatan rangkaian atau rakan-rakan jenama/promosi kami.
3.2 Bagi sesetengah keadaan, permohonan anda untuk beberapa akses tidak akan dapat dicapai kerana memerlukan persetujuan ini. Dalam hal ini, data anda diperlukan hanya untuk tujuan asas iaitu sebagai analisa data pengunjung laman web VOKfm.

4. PERTANYAAN / PEMBETULAN
4.1 Anda boleh memohon untuk membatalkan atau mengubah tatacara persetujuan anda sama ada secara notis bertulis atau di ruangan kemaskini data agar kami tidak memproses Data Peribadi anda bagi mana-mana maksud yang tidak anda kehendaki atau tidak persetujui.
4.2 Anda juga boleh pada bila-bila masa mengemukakan pertanyaan, aduan dan meminta akses kepada, dan pembetulan terhadap, Data Peribadi atau menghadkan pemprosesan Data Peribadi anda dengan menghantar permintaan secara atas talian atau melalui ruangan kemaskini data. Pertanyaan menerusi emel adalah seperti yang dinyatakan di bawah:

Pegawai Perlindungan Data Peribadi,
VOKfm – Voice Of Kinabalu.
Alamat emel: pdpa@vokfmsabah.com / vokfmsabah@gmail.com
Makluman:
Penyataan di dalam versi Bahasa Inggeris boleh dimohon melalui emel.